اتمام موجودی


پسته کله قوچی 22 دانه،نوع برشته ی آن برگرفته از همان نوع خام آن محصول است.لازم به ذکر است که عکس محصول گذاشته شده در نوع برشته،عکس خام همان نوع از پسته است

به اشتراک گذاشتن با:

محصولات مرتبط