%16 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته(250 گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 51,000 تومان
%7 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 117,000 تومان
%7 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 116,000 تومان
%6 تخفیف
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 131,000 تومان