%21 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته(250 گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 41,000 تومان
%11 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 97,500 تومان
%9 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 94,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 112,700 تومان