مویز درجه یک بدون هسته(بسته 750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 150,000 تومان
مغز شکستنی (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 450,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 396,000 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (بسته 750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 389,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (بسته750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 440,000 تومان
%5 تخفیف
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (بسته 750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 432,000 تومان