%14 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 111,000 تومان
%11 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 267,000 تومان
%13 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 259,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 341,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 338,000 تومان