اتمام موجودی


پسته اکبری مکانیک خندان،نوع برشته ی آن برگرفته از همان نوع خام آن محصول است.لازم به ذکر است که عکس محصول گذاشته شده در نوع برشته،عکس خام همان نوع از پسته است.

به اشتراک گذاشتن با:

پسته مکانیک خندان پسته دهن بسته میباشد که خندان شده است این پروسه خندان کردن از کیفیت محصول می کاهد.هرچند که از لحاظ ظاهر شبیه بهترین محصولات با بیشترین قیمت میباشداما همین کم شدن کیفیت باعث کم شدن قیمت محصول میگردد.


خصوصیات پسته آب خندان:


۱)از جمله مشخصات پسته آب خندان اکبری میتوان به رنگ مغز آن اشاره کرد که با توجه به اینکه در داخل آب خیسانده شده است و بعد از آن حرارت دیده است مغز پسته رنگ سبزی خود را از دست داده و حالت چروکیدگی پیدا میکند.

۲)همچنین با توجه به گرم مغز دهن بست مغز آبخندان اکبری میتواند لاغر تر از مغز پسته طبیعی اکبری باشد.

۳)چنانچه شرایط بهداشتی در فرایند تبدیل شدن دهن بست به خندان رعایت نشود آبخندان اکبری میتواند طعم و مزه مطبوعی نداشته باشد.

۴)رنگ پوست پسته آبخندان اکبری هم میتواند رنگ تیره تر یا زرد تر نسبت به پسته اکبری طبیعی داشته باشد.

 

مزیت پسته آب خندان چیست؟

 

  چنانچه فرآیند درست کردن آبخندان صحیح و بهداشتی انجام شود میتوان بزرگترین مزیت پسته آبخندان را پایین بودن میزان آفلاتوکسین آن دانست.که مساله افلاتوکسین برای صادرات بسیار مهم میباشد.

علت پایین بودن سم افلاتوکیسن در آبخندان این است که چون پسته دهن بست میزان افلاتوکسین بسیار پایینی دارد و به دلیل اینکه چون قارچ افلاتوکسین در پسته های دهن باز بیشتر نفوذ میکند یا به اصطلاح هر چه پسته رسیده تر شود یا دیرتر چیده شود احتمال آلوده شدن به افلاتوکسین در آن بیشتر خواهد.

چگونه آب خندان اکبری درست میشود؟

 

  برای تهیه آبخندان اکبری ابتدا پسته دهن بسته اکبری را به مدت چند ساعت داخل آب سرد میخیسانند و بعد از چند ساعت خیس خوردن پسته دهن بست داخل آب شروع به باز شدن میکند و بعد از آن دهن بست را از داخل آب میکشند و داخل خشک کن میریزند و با حرارت زیاد به مدت چند ساعت پسته را خشک میکنند که در حین خشک شدن پسته دهن بست کامل تبدیل به خندان میشود.پسته دهن بست اکبری وقتی در آب خیسانده میشود بسیار شکننده میشود و از محلی که نازک تر است شروع به ترکیدن میکند باید توجه کرد که برای دهن بست اکبری نیاز به حرارت اولیه نمیباشد و فقط سرد بودن آب خیلی مهم میباشد.

نوع برشته
کد را وارد کنید reloadrecaptcha

محصولات مرتبط