خرده مالکی بزرگترین مشکل کشاورزی رفسنجان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان مشکل خرده‌مالکی را مطرح کرد که بعد از مشکل آب بزرگترین مشکل کشاورزی در شهرستان است و افزود: امسال ۱۸۰ موتورپمپ شناسایی شده که تعداد مالکان آن کمتر از ۵۰ نفر است که ساماندهی این موتورپمپ‌ها و مدیریت یکپارچه باغات پسته در دستور کار است.

 شهرستان رفسنجان ۸۶ هزار هکتار سطح زیر کشت پسته است که حومه ۳۱ هزارهکتار، نوق با ۲۸ هزار هکتار و بعد کشکوییه و کبوترخان بیشترین سطح را دارند، و ارقام اوحدی، احمدآقایی، کله‌قوچی و اکبری بیشترین ارقام این شهرستان را شامل می‌‌شوند.

(0) نظرات