نکات بهداشتی

با توجه به فصل برداشت پسته و وجود بیماری کرونا باید به چند نکته بهداشتی در خصوص برداشت پسته توجه داشته باشیم:

رعایت این نکات به تهیه محصولی سالم می گردد:

پس بهتره است از انجام عملیات خاک ورزی در فاصله 2 هفته قبل از برداشت خوداری کنیم چون که منجر به جابجایی و گشترش قارچ های مواد آفلاتوکسین در باغ می شود .

زمان رسیدن هر رقم پسته متفاوت هست و باید در زمان مناسب چیده شود و ظرف مدت دو هفته پایان یابد.

در هنگام پسته چيني، چادر برداشت پسته بايد بطور كامل در زير تاج درخت و اطراف آن پهن شود بطوري كه امكان ريزش محصول بر روي خاك وجود نداشته باشد.

پسته های برداشت شده نباید در برابر تابش آفتاب قرار گیرند.

جنس تجهیزات  و ماشین آلات برای حمل پسته قابل شستشو و تمیز باشند.

نباید انبوهی از پسته را له و فشرده کرد زیرا با افزایش دما رشد مولد آفلاتوکسین زیاد میشود .

زیر 8 ساعت باید پسته شستشو شود.

جهت جلوگیریی از افزایش آلودگی از مخلوط کردن محصولات باغات مختلف خودداری کنید.

از بازگرداندن پوست سبز پسته به باغات پسته و اطراف آن و پخش سطحي آنها جدا" خودداري شود .

(0) نظرات