ایجاد اردوگاه و نقاهتگاه موقت

ایجاد اردوگاه و نقاهتگاه موقت برای کارگران فصلی در رفسنجان

مجید فصیحی‌هرندی فرماندار شهرستان رفسنجان در جلسه مشترک ستاد مقابله با کرونا و ساماندهی کارگران فصلی گفت: در زمان برداشت محصول پسته به منظور پیشگیر‌ی از شیوع ویروس کرونا اردوگاه موقت کارگران فصلی در شهر و بخش‌های شهرستان اردوگاه موقت با شرایط بهداشتی ایجاد می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هم گفت: در این اردوگاه‌ها کارشناسان بهداشتی مستقر می‌شوند و روزانه پایش سلامت و بیماریابی انجام می‌شود.

دکتر احمد جمالی زاده افزود:کارگرانی که به ویروس کرونا مبتلا باشند در صورت نیاز در بیمارستان بستری خواهند شد، در غیر این صورت با همیاری بسیج جامعه پزشکی در نقاهتگاه نگهداری خواهند شد تا موجب اشاعه ویروس کرونا نشوند.

در این جلسه شهسواری دادستان شهرستان رفسنجان از احراز هویت کارگران فصلی خبر داد و گفت: در این اردوگاه‌ها کارگران احراز هویت می‌شوند که می‌تواند موجب پیشگیری از برخی آسیب‌ها شود.

فرماندار رفسنجان گفت:خدماتی که در این اردوگاه‌ها ارائه خواهد شد، رایگان است.

(0) نظرات