سیاست های پیمان سپاری ارزی

سیاست های پیمان سپاری ارزی برای پسته چهار بار با شکست مواجه شد

در جلسه ستاد پسته شهرستان رفسنجان در محل فرمانداری بیان شد : باید برای مسائل مختلف پسته از جمله برداشت، صادرات، واردات ارز و .... تمهیداتی اندیشیده شود.

 

با توجه به دبیر کل انجمن پسته ایران : تصمیمات خلق الساعه به ضرر پسته است به طوری که یکی از مسائل حوزه پسته پیمان‌ سپاری ارزی است و ۴ مرتبه سیاست‌ های ابلاغی‌ آن از سوی بانک مرکزی با شکست مواجه شد.

 

در حال حاضر ۶۲ هزار تن‌ محصول در انبارها موجود است و بانک مرکزی در رابطه با پیمان سپاری ارزی از ۲۲ فروردین ۹۷ تا آبان ۹۷ حدود ۳۵ بخشنامه صادر کرد که اکثراً متناقض بودند و با این اوضاع کشاورز و صادرکننده چگونه باید عمل کنند تا متضرر نشوند، با صدور کارت های یک بار مصرف تجاری بیشتر صادرکنندگان پسته پای خود را از صادرات پسته عقب کشیدند.

همچنین کاهش قیمت پسته صادراتی از ۸.۵ دلار به ۴.۵ دلار از دیگر تبعات پیمان سپاری ارزری است؛ از دست دادن بازار و نیز ماندگاری پسته در انبارهای کشور در ۱۰ سال گذشته بی سابقه است. با اشاره به آمار مصرف داخلی پسته که ۲۰ تا ۳۰ هزار تن است و بیش از ۵۵ هزار تن‌ پسته در باغات‌ کشور در سال ۹۷ تولید و ۳۰ هزار تن از این محصول صادر شد و ۲۲ هزار تن در انبارها ماند که اگر دولتمردان‌ درست عمل کنند دوباره به چرخه صادرات مناسب بر می گردیم.

کرونا دلیل اصلی کاهش صادرات و مشکلات عرصه پسته نیست هر چند مصرف این محصول در دنیا پائین آمده است امّا اگر قانون به خوبی اجرا شود در بدترین شرایط هم می توان پسته را صادر کرد به طوری که در فروردین تا تیرماه امسال 35 هزار تن پسته به کشورهای خارجی صادر شد.

وی تأکید کرد: با وجود ۵ میلیون اشتغال در این صنعت نمی شود در زیر کولرهای گازی در برج های شیشه ای برای این صنعت ارز آور تصمیم گرفت و تبعاتی برای کشاورزان و صادرکنندگان ایجاد کرد.

(0) نظرات