• آبیاری درختان پسته

    بیش از نیمی از آب مورد نیاز سالانه، در فصل تابستان (تیر، مرداد و شهریور) به مصرف درخت می رسد. تهيه آب كافي براي درختان بارور پسته بطوريكه استرسي در اثر اشباع شدن خاك و فقدان آ ...

    بیشتر بخوانید