محصولات ما

%40 تخفیف
فندقی 33دانه (برشته) توچینی (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 131,000 تومان
%40 تخفیف
فندقی 33دانه (خام) توچینی (500 گزمی)
هربسته 500 گرمی : 129,000 تومان
%27 تخفیف
فندقی 33دانه (برشته) توچینی (یک کیلویی)
هربسته 1 کیلو گرمی : 239,000 تومان
%27 تخفیف
فندقی 33دانه (خام) توچینی (یک کیلویی)
هربسته 1 کیلو گرمی : 235,000 تومان
%28 تخفیف
احمد آقایی ۲۷ دانه(بسته یک کیلویی)( برشته)
هر بسته یک کیلویی 238,000 تومان
%29 تخفیف
اکبری ۲۸ دانه بسته یک کیلوگرمی (برشته)
هر بسته ۵۰۰گرمی 236,000 تومان
%28 تخفیف
احمد آقایی ۲۷ دانه بسته یک کیلویی( خام)
هر بسته یک کیلویی 234,000 تومان
%30 تخفیف
اکبری ۲۸دانه (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 230,000 تومان
پسته ریز احمد آقایی (بسته یک کیلویی)(برشته)
هر بسته یک کیلویی 188,000 تومان
%30 تخفیف
احمد آقایی 28توچین(بسته یک کیلویی)(خام)
هربسته یک کیلویی : 252,000 تومان
%24 تخفیف
کله قوچی 21دانه(برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 148,500 تومان
%27 تخفیف
کله قوچی 21دانه(برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 269,000 تومان
%38 تخفیف
کله قوچی 21دانه(خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 149,000 تومان
%26 تخفیف
کله قوچی 21دانه(خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 265,000 تومان
%27 تخفیف
کله قوچی24 دانه (خام)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 240,000 تومان
%23 تخفیف
اکبری 23دانه (برشته) (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 155,000 تومان
%24 تخفیف
اکبری 23دانه (خام) (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 150,000 تومان
%27 تخفیف
اکبری 23دانه (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 275,000 تومان
%27 تخفیف
اکبری 23دانه (برشته)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 279,000 تومان
%16 تخفیف
قاووت
هر400گرم : 75,000 تومان
%11 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 97,500 تومان
%25 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 186,000 تومان
%11 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 267,000 تومان
%9 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 94,000 تومان
%26 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 181,000 تومان
%13 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 259,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 113,700 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 219,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 341,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 112,700 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 217,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 338,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 405,000 تومان
%11 تخفیف
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 400,000 تومان
%10 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 339,000 تومان
%10 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 330,000 تومان
%15 تخفیف
بادام کاغذی برشته (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 123,000 تومان
%12 تخفیف
بادام کاغذی برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 224,000 تومان
%19 تخفیف
بادام کاغذی خام (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 123,000 تومان
%13 تخفیف
بادام کاغذی خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 230,000 تومان
%14 تخفیف
مغز بادام درجه1 برشته (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 131,000 تومان
%14 تخفیف
مغز بادام درجه1 خام (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 129,000 تومان
%11 تخفیف
مغز بادام درجه1 خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 235,000 تومان
%11 تخفیف
مغز بادام درجه1 برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 239,000 تومان
%11 تخفیف
گردو سِر (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 78,000 تومان
%12 تخفیف
گردو سِر (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 145,000 تومان
%10 تخفیف
گردو کاغذی درجه یک (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 79,000 تومان
%12 تخفیف
گردو کاغذی درجه یک (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 145,000 تومان
%27 تخفیف
مغز فندق درجه یک(برشته)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 81,000 تومان
%35 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 230,000 تومان
%30 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 153,000 تومان
%30 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 286,000 تومان
%27 تخفیف
مغز فندق درجه یک(خام)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 80,000 تومان
%35 تخفیف
مغز فندق درجه یک(خام)(750گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 225,000 تومان
%30 تخفیف
مغز فندق درجه یک (خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 156,000 تومان
%30 تخفیف
مغز فندق درجه یک (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 280,000 تومان
%16 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 77,000 تومان
%21 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته(250 گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 41,000 تومان
%14 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 111,000 تومان
%14 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 141,000 تومان
درباره ما

درباره ما

هدف ما از ایجاد سایت رفپسته خرده فروشی وعمده فروشی  محصولات باغ های  پسته خود و اقوام نزدیک و درکل فروش پسته کشاورز به خریدار نهایی می باشد که با این کار میتوانیم بهترین پسته ممکن را با کمترین قیمت به مصرف کننده نهایی برسانیم انواع پسته که در این سایت ملاحظه میفرمایید پسته تولید سال جاری می باشد و در انبارها کهنه نشده است و کیفیت تازه وبالا دارد.پسته درخت کوچکی است که مبدأ آن خاورمیانه و آسیای مرکزی است و در کشورهایی مانند ایران، سوریه، ترکمنستان و غرب افغانستان رشد می‌کند. این درخت میوه ای تولید می‌کند که خوراکی و بسیار لذیذ است. پسته واژه‌ای فارسی ...

بیشتر بدانید

چرا مارا انتخاب کنید

اخبار

هر مترمربع پسته؛ یک دلار ارزآوری برای کشور

6

آبان
هر مترمربع پسته؛ یک دلار ارزآوری برای کشور

دبیر انجمن پسته کشور گفت: هر متر مربع پسته، یک دلار ارزآوری برای کشور به همراه دارد که باید بیشتر بر روی آن کار کرد.

بیشتر بخوانید
برداشت گردو از باغات رفسنجان

29

مهر
برداشت گردو از باغات رفسنجان

رفسنجان - مسوول بخش باغباني جهاد كشاورزي شهرستان رفسنجان گفت: امسال از 200 هكتار باغ گردو در اين شهرستان 400 تن محصول گردو برداشت شد.

بیشتر بخوانید
معرفی پسته ایران در نمایشگاه جهانی «آنوگا»

12

مهر
معرفی پسته ایران در نمایشگاه جهانی «آنوگا»

دبیرکل انجمن پسته ایران از شرکت این انجمن در نمایشگاه بین‌المللی آنوگا - ۲۰۲۱ شهر کُلن آلمان طی چند روز آینده با هدف معرفی انواع رقم‌ها، مزیت‌ها و جایگاه پس ...

بیشتر بخوانید