• آفات پسته

     درختان پسته همواره موردحمله تعداد زیادی (بیش از 50 گونه) آفت بخصوص حشرات قرار می‌گیرد.خسارت آفات و عدم آگهی از جلوگیری کنترل آن‌ها همواره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات با ...

    بیشتر بخوانید