• قاووت پسته

    مواد لازم:پسته ۱ کیلو ترجیهاً از پسته هایی کوچک و سبزهل سبز ۱۰ گرمشکر ۲ کیلوروش تهیهتمام مواد را با نسبت های گفته شده مخلوط و آسیاب نمایید.قاووت پسته آماده شدروش مصرفبه مقدار ...

    بیشتر بخوانید
  • قاووت

    نسبت پسته این قاووت به نسبت شکر آن بالا و با کیفیت است و پسته های این قاووت با کیفیت بالا تهیه شده است.

    بیشتر بخوانید