202,000تومان

بیشتر معروفیت این رقم به دلیل درشتی میوه آن است.در رفسنجان حدود 7000 هکتار پسته کله قوچی کاشت شده است.  عملکرد این رقم در بعضی مناطق بخش بوده است.بیشتر معروفیت این رقم به دلیل درشتی میوه آن است.در رفسنجان حدود 7000 هکتار پسته کله قوچی کاشت شده است.  عملکرد این رقم در بعضی مناطق بخش بوده است.رقم پسته کله قوچی از ارقام کم رشد است،عادت رشد آن گسترده است.برگ ها در این رقم کوچک و درصد بیشتری از برگ ها در این رقم پنج برگچه ای می باشد.شکل برگچه انتهایی تخم مرغی و نوکار است و اندازه آن بزرگتر از برگچه های جانبی است.  میوه از نوع فندقی و درشت است،در سال های اول بعد از پیوند غالبیت انتهایی در آن شدید است ودر نتیجه رشد رویشی شاخه سال جاری ارتفاع درخت افزایش می یابد.اندازه جوانه گل بزرگ و دارای شاخه های قطور است.


  • برچسب ها: |
به اشتراک گذاشتن با:

  پسته کله قوچی دست چین پرطرفدار ترین نوع پسته است، درشت ترین و سنگین ترین نوع پسته، دارای شکل گرد و کروی و اندازه ای بسیار درشت استفاده در ترکیب با دیگر انواع پسته در آجیل، به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

  پسته کله قوچی دارای مغزی بسیار خوشمزه و لذیذ است که هنگام خوردن مغز آن خاطرات زیبایی را در ذهن خود ثبت می کنید. و به دلیل اندازه بزرگ پسته، در هرکیلوگرم پسته کله قوچی تعداد کمتری پسته وجود دارد.
باید گفت شکل و شمایل پسته کله قوچی شبیه به پسته فندقی است و بسیار شبیه هستند ولی پسته کله قوچی دارای اندازه ای بزرگتر و وزنی بیشتر است.

  در داخل کشور این نوع پسته بسته به کیفیت استفاده های متفاوتی دارد، این نوع پسته به دو نوع کله قوچی درشت و کله قوچی ریز دسته بندی می شود.استفاده معمول نوع درشت آن در آجیل های مجلسی و صادرات برای کشور هایی با بازار هایی کیفیت محور می باشد.

  اما پسته های ریز کله قوچی که بازار خرید ندارند اما کیفیت مغز خوبی دارند را در صنعت بستنی فروشی و شیرینی پزی استفاده می کنند.در هر کیلو گرم پسته کله قوچی حدود 700-800 عدد دانه پسته است که در مقایسه با انواع دیگر کمتر است.

کد را وارد کنید reloadrecaptcha