اتمام موجودی


بیشتر معروفیت این رقم به دلیل درشتی میوه آن است.در رفسنجان حدود 7000 هکتار پسته کله قوچی کاشت شده است.رقم پسته کله قوچی از ارقام کم رشد است،عادت رشد آن گسترده است.برگ ها در این رقم کوچک و درصد بیشتری از برگ ها در این رقم پنج برگچه ای می باشدشکل برگچه انتهایی تخم مرغی و نوکار است و اندازه آن بزرگتر از برگچه های جانبی است.

به اشتراک گذاشتن با:

 این میوه از نوع فندقی و درشت است.در سال های اول بعد از پیوند غالبیت انتهایی در آن شدید است ودر نتیجه رشد رویشی شاخه سال جاری ارتفاع درخت افزایش می یابد،اندازه جوانه گل بزرگ و دارای شاخه های قطور است.

گلدهی و میوه دهی:


  پسته کله قوچی از زودگل ترین ارقام شناخته شده است.تقریبا از اواخر اسفند جوانه های گل متورم می شود.گلدهی به طور متوسط از 7 فروردین اغاز و در 12 فروردین پایان می یابد.رشد سریع مغز پسته از دهه اول تیرماه شروع می شود برداشت ازاواخر شهریور امکان پذیر است.یکی از دلایل اصلی توسعه پسته کله قوچی در کشور درشتی میوه آن است.

  چنانکه وزن آن از سایر ارقام تجاری و شناخته شده بیشتر است.پسته کله قوچی به علت درشتی میوه ها به طور متوسط در هر خوشه تعداد 18 دانه وجود دارد وزن یک دانه پسته تر حدود 3.9 گرم و وزن یک دانه خشک آن نیز 1.45 گرم است.مغز پسته نیز 56 درصد وزن خشک را تشکیل می دهد ،نسبت پوست سبز به وزن تر میوه حدود 40 درصد است.

-درصد پوک آن نیز در حدود 7 درصد است.

-مقدار پروتئین مغز 20.2 درصد و درصد چربی 49.4 است.

-سال آوری در پسته کله قوچی نسبتا پایین است.

-در شرایط شور (EC اب آبیاری= 8 دسی زیمنس بر متر) از هر درخت برگ سیاه در آستانه باردهی (نه سال پس از پیوند) 3.5 کیلوگرم و در هر هکتار 1400 کیلوگرم برداشت شده است.


نیازهای اکولوژیکی:


  در بین ارقام مورد مطالعه کمترین نیاز سرمایی متعلق به این رقم است وبا حدود 600 ساعت تامین می گردد.کاشت این رقم در مناطقی که احتمال وقوع سرمای بهاره زیاد است با ریسک بالایی همراه است.

در درجه حرارت های بالاتر از 43 درجه سانتیگراد احتمال آفتاب سوختگی میوه وجود دارد.

عکس العمل به شوری:


  پسته کله قوچی در بین ارقام معروف و تجاری کشور به شوری حساس است ودر اثر شوری های بالا برگ ها ریز شده و مبتلا به سوختگی حاشیه برگ می شودزمانی که به عنوان پایه مورد استفاده قرار گیرد توانایی بالایی در جذب عناصرمس، آهن و منگنز نشان می دهد.

اصول کاشت و پرورش:

 

-مناسبترین فاصله کاشت برای این رقم 6 متر بین ردیف و 4 متر روی ردیف است.

-در مناطق با زمستان های نه چندان سرد قابل کشت است

-در مناطقی که حداکثر درجه حرارت تابستان به حدود 40 درجه سانتیگراد برسد آفتاب سوختگی قابل توجه نخواهد بود و

-درصد پوکی نیز در حد قابل قبولی خواهد بود

-نظر به اینکه پسته کله قوچی از ارقام خیلی زودگل است بنابراین باید نسبت درختان نر به ماده بیشتر از ارقام متوسط گل و حدود 1 به 20 در نظرگرفته شود.

توجیه اقتصادی کاشت این رقم:

-حساس به شوری

- باردهی کم

- حساس به پسیل

- دارای قیمت مناسب

انس 25دانه
نوع پسته کله قوچی از ارقام معروف و تجاری کشور بحساب می آید. برای اولین بار توسط فردی به نام حاج علی شریفی در روستای دهنو از توابع رفسنجان شناسایی و انتخاب گردید

محصولات مرتبط